ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Ι.ΙΕΚ ΕΞΑΝΤΑΣ  σας παρέχει:

 

-   Αναγνωρισμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα

-   Σύμβουλο Εκπαίδευσης

-   Σύμβουλο Μαθητείας & Εξέλιξης

-   Αναβολή Στράτευσης

-   Πιστοποιημένα Σεμινάρια

-   Προσιτά Δίδακτρα και Σημαντικές εκπτώσεις

-   e-services (αποστολή εντύπων, e-Moodle)