Προϋποθεσεις εγγραφης

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων για κάθε ειδικότητα είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

-   Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

-   Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ)

-   Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ)

-   Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών

-   Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

-   Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ)

-   Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».