Τεχνικος Εφαρμογων Πληροφορικης

Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου στην ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε, και προορίζεται για εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (Application software) στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

 

 

Προφίλ ειδικότητας

 

Τι θα μάθω

- Εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού συστημάτων (system software) και λογισμικού εφαρμογών (application) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του.

- Έλεγχο και συντήρηση εγκαταστάσεων λογισμικού. (Αναβαθμίσεις, patches, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.)

- Διαγνωστικούς ελέγχους σε δικτυακές εγκαταστάσεις Η/Υ και να αναγνώριση αιτιών βλαβών.

- Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (back up) μέσω εφαρμογών ή μέσω του αντίστοιχου λογισμικού των βάσεων δεδομένων

- Επαναφορά (restore) των δεδομένων, από αντίγραφα ασφαλείας επαναφορά στην κανονική κατάσταση λειτουργίας των εγκαταστάσεων εφαρμογών.

- Γνώση των αλγορίθμων και ικανότητα δομημένης σχεδίασης λογισμικού.

- Ικανότητα κωδικοποίησης μιας εφαρμογής σε γλώσσες προγραμματισμού που έχει διδαχθεί.

- Ικανότητα προγραμματιστικής διαχείρισης υλικού και λογισμικού πολυμέσων.Ικανότητα διαχείρισης μίας βάσης δεδομένων (data base).

- Τεχνικές σχεδίασης ανάπτυξης, δοκιμής και τεκμηρίωσης προγράμματος

- Oλοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού (IDE) ώστε να δημιουργούνται εφαρμογές λογισμικού

- Εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων ενός έργου πολυμέσων (εικόνα, ήχο, animation κ.λ.π.)

 

Που θα εργαστώ

- Ως ελεύθερος επαγγελματίας στην ανάπτυξη προϊόντων και παροχής τεχνικής υποστήριξης δικτύων υπολογιστών

- Σε εταιρείες κατασκευής διαδικτυακών εφαρμογών - ιστοσελίδων - e-shop

- Σε διαφημιστικές εταιρείες

- Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσουν διαδικτυακή δραστηριότητα

 

Μαθήματα