Τεχνικος Εφαρμογων Πληροφορικης

Τεχνικος Εφαρμογων Πληροφορικης

Σ’ ένα κόσμο που ζει όλο και περισσότερο ψηφιακά μέσα από το smart-phone, το tablet και τον Η/Υ, είναι περιζήτητοι οι προγραμματιστές που δημιουργούν τα κατάλληλα προγράμματα και εφαρμογές. Οι σπουδές στην ειδικότητα "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web designer – Developer / Video games)" δίνουν όλα τα επαγγελματικά εργαλεία για την δημιουργία ιστοσελίδων, e-shops, εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και tablets, και ψυχαγωγικά video-games. Προσανατολίζουν τον σπουδαστή στην αυξανόμενη χρήση των social media και Google ads για την προβολή προϊόντων και εταιρειών. Μπορεί επίσης να διενεργεί, αυτόνομα ή ως μέλος ομάδας, επεξεργασία στοιχείων, σύνθεση εφαρμογών και έλεγχο τελικού προϊόντος πολυμέσων, καθώς και να συντελέσει στην “αποσφαλμάτωση”, αναβάθμιση ή και αξιολόγηση εφαρμογών πολυμέσων.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web designer – Developer / Video games)" έχει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές δυνατότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως προγραμματιστής στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,  σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών παραγωγής λογισμικού, ή και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Προφίλ ειδικότητας

 

 • Τι θα μάθω

  Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καταρτίζονται ώστε να μπορούν να :

  • Εκτελούν αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ομάδες, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού
  • Αναπτύσσουν αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) με έμφαση στις τεχνολογίες web (π.χ. δημιουργία ιστοχώρων, ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων – τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet), κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή)
  • Διαχειρίζονται και υποστηρίζουν τη λειτουργία ΠΣ ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών
  • Εγκαθιστούν (installation) και διαμορφώνουν κατάλληλα (configuration) το λογισμικό, δικτύων Η/Υ (WAN-MAN-LAN) με έμφαση στα δίκτυα internet/intranet
  • Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα internet/intranet και τηλεματικής

  Σημειωτέον ότι η δράση τους πρέπει να χαρακτηρίζεται από οικονομία χρόνου και πόρων, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, διασφάλιση ποιότητας εργασίας, προστασία περιβάλλοντος και προστασία προσωπικών δεδομένων.

  Τέλος στηρίζουν την έρευνα και την εξέλιξη των εφαρμογών σε interactive περιβάλλοντα καθώς και στη δημιουργία mods για πλατφόρμες παιχνιδιών. Επίσης υλοποιούν πλατφόρμες εκπαίδευσης που χρειάζονται γραφικά Η/Υ, όπως π.χ. εξομοιωτές πτήσης, εκμάθηση οδήγησης, κ.α. Έτσι γενικά μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα γενιά εφαρμογών για interactive training στη βιομηχανία.

 

 • Που θα εργαστώ

  Ο διπλωματούχος της ειδικότητας "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web designer – Developer / Video games)" μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στην:

  • εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες,
  • συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, στη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια,
  • πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).
  • αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής - υλοποίηση - συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.
  • ως Τεχνικοί στη σχεδίαση και ανάπτυξη Ιστοσελίδων.
  • έρευνα και την εξέλιξη των εφαρμογών σε interactive περιβάλλοντα καθώς και στη δημιουργία mods για πλατφόρμες παιχνιδιών
  • δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών